Motus Fit

Betingelse for medlemskab

1. MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. har du selv løbende ansvaret for at oplyse til Motus Fit. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Motus Fit kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig, som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig. Unge under 18 år skal have en værge, som anden betaler for sig, ellers kan der ikke oprettes et medlemskab.

2. MEDLEMSKORT

Medlemsarmbåndet medbringes og indlæses hver gang i kundecomputeren for at få adgang til huset. Et medlemskab og medlemskort er personligt og må ikke benyttes eller overdrages til andre. Bliver dit medlemsarmbånd væk eller beskadiget, meddeles dette straks til Motus Fit, som udsteder et nyt mod et gebyr på 100 kr. Der pålægges et gebyr på 500 kr. ved misbrug af medlemskortet jf. ovenstående.

3. BETALING

Ved oprettelse af et medlemskab betales fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Der betales 50 kr. for oprettelse. Herefter skal den månedlige ydelse trækkes automatisk fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Umiddelbart efter oprettelse vil du modtage en mail fra Motus Fit, hvor du via Reepay skal indtaste de kortoplysninger hvorfra dit medlemskab skal betales. Du er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Hvis kontrakten misligholdes ved f.eks. manglende betaling, forbeholder Motus Fit sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

4. VARIGHED/MEDLEMSKAB

Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §5. Så længe medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der ske en månedlig trækning fra det tilmeldte kort.

5. OPSIGELSE

Opsigelse af medlemskabet skal ske på vores hjemmeside Motusfit.dk under ”Udmelding”, eller ved personlig henvendelse i Motus Fit. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelse er løbende måned + 1 måned.

6. BERO

Et medlemskab kan sættes i bero maksimalt 2 gange indenfor en 12 måneders periode gældende fra første bero starter. Et medlemskab skal som minimum sættes i bero i en måned og maksimalt i 3 måneder. Det koster 50 kr. at sætte sit medlemskab i bero.

7. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR

Motus Fit forbeholder sig ret til prisændringer. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsvilkårene. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab i Motus Fit som følge af prisændringerne er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §5.

8. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE:

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i Motus Fit eller i forbindelse med et arrangement under Motus Fit. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør/træningsvejleder før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Motus Fit. Motus Fit tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Motus Fit kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

9. TRÆNING OG OPHOLD I HUSENE

Motus Fit er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Motus Fit er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Motus Fit foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Motus Fit. Børn under 15 år skal være og træne ifølge med voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være på lydløs under al træning. Som medlem af Motus Fit er jeg indforstået med, at alle træningsområder videoovervåges døgnet rundt. Optagelserne anvendes kun i tilfælde af hærværk og indbrud.

10. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Motus Fit’s ansatte, kan Motus Fit uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort. Doping tolereres ikke i Motus Fit og Motus Fit kan ved mistanke om doping bortvise medlemmet. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning.

11. ÆNDRINGER I HOLD M.V.

Motus Fit forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Motus Fit samt på www.motusfit.dk. Desuden kan Motus Fit samme dag aflyse hold eller ændre instruktør.

12. VÆRDIGENSTANDE

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene eller træningslokaler. Motus Fit bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

13. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER

Ved indmeldelsen giver du lov til, at Motus Fit må behandle og opbevare oplysninger om dig, kontakte dig telefonisk samt sende nyheder og information pr. e- mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Motus Fit.

14. AFBUD

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske via www.motusfit.dk eller på telefon i receptionens åbningstid. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-medlemsskab kr. 30. Ved klippekort mistes klippet. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt. Ved udeblivelse eller for sent afbud  til en opstarts/opfølgningstime tilfalder et gebyr på kr. 600/300kr.

15. FREMMØDE

Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start da pladsen ellers vil gå til medlemmer på ventelisten. Fremmøde til aftale med instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig ved check-in modulet. Du kan som medlem af Motus Fit maksimalt være tilmeldt 4 hold. Motus Fit’s bookingkalender er åben for tilmelding 3 uger frem inklusiv den løbende måned. Dvs. En ny uge åbnes natten til mandag.

16. VENTELISTE

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

17. ANTI DOPING DANMARK

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

18. BEHANDLING AF PERSONDATA

Motus Fit benytter Complimenta som dataleverandør. Ved indmeldelse og under hele medlemskabet vil al data opbevares og håndteres af Complimenta i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Ved opsigelse eller udløb af medlemskabet vil Motus Fit’s opbevare oplysninger om dig i op til 3 år efter, dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet.